Skip to content
Camera Notarilor Publici Iasi

Camera Notarilor Publici Iasi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color

Informatii pe scurt

Protocol de cooperare ale Notariatelor Francez si Roman

In data de 13 aprilie 2007 a avut loc ratificarea Protocolului de Cooperare dintre Consiliul Superior al Notariatului Francez si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
Aici puteti accesa Hotararea de ratificare

 
Traseu navigare:Start
Adunarea Generala a Camerei Notarilor Publici Iasi PDF Imprimare E-mail
Adunarea generală este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor săi.

În cazul în care numărul legal nu este întrunit, Colegiul Director, de fată cu cei prezenti, stabileste o nouă Adunare generală în termen de cel mult 7 zile.

Adunarea generală, convocată în conditiile alineatului precedent, îsi va putea desfăsura activitatea în prezenta a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majoritătii celor prezenti.

Adunarea generală a Camerei are următoarele atributii principale:

a) alege şi revocă Colegiul director compus din preşedinte, vicepreşedinte şi 3-5 membri şi stabileşte indemnizatiile acestora; Mandatul Colegiului director începe la data alegerii sale şi este de 3 ani;

b) alege şi revocă reprezentantul Camerei şi supleantul acestuia în Consiliul Uniunii;
Revocarea celor prevăzuti la lit. a) şi b) se va putea hotărî, la cererea majoritătii membrilor Adunării generale a Camerei, ori la propunerea membrilor Consiliului, pentru inactivitate, comportament necorespunzător în exercitarea functiei sau a calitătii de notar public, de natură să aducă atingere intereselor Uniunii, Camerei sau a prestigiului institutiei notariale;

c) organizează alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedintii Consiliului Uniunii dintre reprezentantii Camerelor în Consiliul Uniunii, conform Regulamentului pentru alegeri; d) alege reprezentantii Camerei conform normei de reprezentare la Congres;

e) alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori a Camerei şi stabileşte indemnizatia cenzorilor;

f) alege şi revocă reprezentantii Camerei în Consiliul de disciplină al Uniunii;

g) propune Consiliului Uniunii numărul de birouri notariale şi/sau de notari publici din circumscriptia fiecărei judecătorii din raza sa de activitate, precum şi actualizarea acestora, cu prioritate în raport cu numărul notarilor stagiari, care au promovat examenul de notar public. La actualizare se vor avea în vedere numărul notarilor publici în exercitiu, cerintele locale, rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor şi volumul solicitărilor.

h) aprobă bugetul anual şi raportul Comisiei de cenzori şi descărcarea de gestiune;

i) acordă, în cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public, pentru situatii prevazute de lege;

j) analizează anual activitatea Colegiului director şi a reprezentantului Camerei în Consiliul Uniunii;

k) stabileşte organigrama secretariatului, schema de functii şi de salarizare, precum şi conditiile de angajare a personalului de specialitate şi administrativ;

l) îndeplineşte orice alte atributii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.
 
< Precedent   Urmator >

Respecta mediul! Ingaduie planetei sa respire!
VEZI SI FILMUL !