Examen definitivat - 2019

Informatii cu privire la Examenul de definitivat - 2019:


- Tematica si Bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat

- SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC ORGANIZAT IN ZILELE DE 29 SI 31 OCTOMBRIE 2019

- Rezultatele contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public (Anexa nr. 7A) si Lista cu rezultatele finale ale concursului de admitere in functia de notar public (Anexa nr. 9)