Notarul Public
Activitatea notarilor publici se desfasoara în cadrul unui birou, în care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

Biroul notarial are un sediu corespunzator pentru desfasurarea activitatii cu publicul si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea în foarte bune conditii a arhivei.

Biroul notarial are arhiva si registratura proprii.

Actele întocmite si consultatiile juridice notariale se evidentiaza în registre notariale specifice. Actele notariale se pastreaza în arhiva biroului notarial.

Biroul notarului public si societatea civila profesionala nu sunt persoane juridice.

În circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici.

Numarul de notari publici se actualizeaza anual de catre ministrul justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, în raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.

Pentru a cauta un notar public puteti accesa baza de date a Uniunii Notarilor Publici din Romania,
sau puteti accesa linkurile catre listele de notari din judetul Iasi sau judetul Vaslui
.