Serviciul de Apostilare si Supralegalizare
din cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi


Camera Notarilor Publici, atat la sediul principal din Iasi, cat si la sediul secundar din Vaslui, incepând cu data de 26 noiembrie 2010, aplica apostila/supralegalizarea pe actele notariale, avand competenta teritoriala pentru circumscriptia Curtii de Apel Iasi. In acest scop in cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi a fost angajat personal calificat cu studii superioare juridice, infiintandu-se compartimentul special destinat Apostilarii / Supralegalizarii actelor notariale.


Pentru valabilitatea în străinătate a unui act notarial emis de un notar public din Romania este necesară fie apostilarea, fie supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului (stampilei) notarului, de către Camera Notarilor Publici de care apartine notarul respectiv. Actele notariale care pot fi supuse procedurii apostilării sau supralegalizării sunt orice acte îndeplinite de către notarii publici, cu respectarea dispoziţiilor legii. Apostilarea si supralegalizarea de către Camere se face numai pe acte notariale, Camera Notarilor Publici nefiind competenta sa aplice procedura apostilarii/supralegalizarii pe alte tipuri de acte decat cele notariale.


Apostila aplicată pe actul notarial de catre Camera atestă faptul că actul respectiv este rezultat al unei proceduri notariale, atesta veracitatea semnăturii notarului public, calitatea în care a acţionat semnatarul procedurii si, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act. Apostila se aplică de către Camera numai pe actele notariale care urmează a fi folosite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 şi denumită în continuare Convenţia de la Haga, care au aderat la aceasta sau au ratificat-o.


Prin supralegalizarea aplicată pe actul notarial de catre Camera se atestă, pentru statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga sau cu care România nu a încheiat tratate care conţin dispoziţii privind scutirea de legalizare sau de orice altă formalitate echivalentă pentru recunoaşterea reciprocă a valabilităţii actelor, că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii şi calitatea în care a acţionat autoritatea care a îndeplinit actul, precum şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.


Procedura de supralegalizare se realizează în următoarele etape succesive:

  • a) atestarea efectuată de către Cameră în condiţiile mai sus arătate
  • b) atestarea efectuată de către Ministerul Afacerilor Externe
  • c) atestarea efectuată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul urmează a fi folosit

Fac excepţie de la aplicarea apostilei sau supralegalizării actele notariale care urmează să fie folosite în State cu care România are încheiate tratate care conţin dispoziţii privind scutirea de legalizare sau de orice altă formalitate echivalentă pentru recunoaşterea reciprocă a valabilităţii acestor acte. În situaţia în care, deşi solicitantului procedurii de apostilare/supralegalizare i se aduce la cunoştinţă acest fapt, acesta stăruie să îi fie aplicată procedura solicitată, iar actele depuse îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru apostilare/supralegalizare, Camera va întocmi procedura solicitată pentru statul respectiv.


Aplicarea apostilei sau supralegalizării poate fi refuzată dacă:

  • actul a cărui apostilare se solicită este destinat folosirii pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţia de la Haga sau actul a cărui supralegalizare se solicită este destinat folosirii pe teritoriul unui stat parte la Convenţia de la Haga
  • textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării
  • actul este completat sau semnat cu creion
  • actul conţine adăugiri sau corecturi neconfirmate oficial
  • actul nu e susceptibil a fi apostilat sau supralegalizat
  • Camera nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor semnatare ale actului supus procedurii apostilării sau supralegalizării
  • actul nu a fost supus unei proceduri notariale

Este necesar ca persoana care solicita apostilarea sau supralegalizarea unor acte notariale emise de biroul unui notar public, sa prezinte acele acte in original la secretariatul Camerei Notarilor Publici, precum si sa prezinte un document de identitate valabil.


Termenul de eliberare a documentelor notariale pentru care s-a solicitat Camerei Notarilor Publici aplicarea apostilei/supralegalizare este de cateva ore, in cursul aceleiasi zi lucratoare cu cea in care s-a depus cererea, cu respectarea programului de lucru al Serviciului de Apostilare/Supralegalizare din cadrul Camerei Notarilor Publici.


Pentru efectuarea procedurii de apostilare/supralegalizare in regim de urgenta, respectiv imediat la depunerea cererii sau in afara programului Serviciului de Apostilare/Supralegalizare, s-a stabilit un tarif majorat fata de tariful in regim normal.

Pentru a se apostila/supralegaliza documente emise de un birou notarial, este necesara completarea prealabila a unei cereri, care va fi depusa in original la secretariatul Camerei Notarilor Publici. Modelul de cerere il gasiti aici:Taxele pentru aplicarea apostilei/supralegalizarii pe actele notariale sunt stabilite prin Hotarare a Uniunii Notarilor Publici, al carei continut il gasiti aici:Prin decizii a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Iasi, a fost stabilit programul Serviciului de Apostilare/Supralegalizare, si taxa de aplicare a apostilei/supralegalizarii in regim de urgenta, al caror continut il gasiti aici:

modificata prin