Notarul Public
incercare de definire, atributii


Notarul este un liber profesionist, care indeplineste acte de autoritate publica. Numirea in functie a notarului public de catre Ministrul Justitiei, modalitatile de suspendare si incetarea din functie de asemenea prin ordin al Ministrului Justitiei, atesta caracterul dublu al pozitiei notarului, care este titular al unui serviciu de interes public si totodata, un liber profesionist, membru al unei organizatii profesionale independente. Potrivit dispozitiilor Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995, notarul public este numit de Ministrul Justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. In mod simetric, suspendarea din functie se dispune de Ministrul Justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, iar incetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz, de Ministrul Justitiei.


Numarul de notari publici dintr-o circumscriptie judecatoreasca se actualizeaza anual de catre Ministrul Justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, în raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.


Functia de notar public este autonoma, ceea ce impiedica orice ingerinta in intocmirea actelor notariale si in indeplinirea procedurilor prevazute de lege in competenta notarului. Principiul stabilitatii in functie este menit sa garanteze echitatea si impartialitatea in decizie a notarilor publici, intr-un cuvant, independenta acestora. Notarul public isi exercita atributiile ce ii sunt oferite prin lege in temeiul statutului functiei sale si nu in baza unui contract de munca, care altfel ar presupune un raport de subordonare.


Activitatea notarilor publici se desfasoara în cadrul unui birou, în care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. Biroul notarial are un sediu corespunzator pentru desfasurarea activitatii cu publicul si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea în foarte bune conditii a arhivei. Biroul notarial are arhiva si registratura proprii. Actele întocmite si consultatiile juridice notariale se evidentiaza în registre notariale specifice. Actele notariale se pastreaza în arhiva biroului notarial.


Notarul public este membru al forurilor profesionale stabilite prin lege: la nivel national - Uniunea Nationala a Notarilor Publici, si Camera Notarilor Publici - la nivel regional.


Prin activitate notariala se înţelege totalitatea actelor, procedurilor şi consultaţiilor îndeplinite de notarul public în exercitarea funcţiei, date în competenţa sa prin lege. Activitatea notariala asigura persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.


Activitatea notarului public se bazeaza pe increderea solicitantilor, care se obtine daca notarul public este un consilier convingator si un confident discret al partilor, capabil sa le explice reglementarile legale si sa transpuna vointa lor in termeni juridici fiabili. In situatia in care i se solicita indeplinirea unui act care incalca dispozitiile legale, notarul are la indemana, ca instrument, incheierea de respingere motivata, care poate fi atacata de partea interesata in fata instantei judecatoresti.


A apela la serviciile oferite de notarul public confera o serie de avantaje: consilierea partilor, siguranta legalitatii tranzactiilor, forta probanta superioara a ctului notarial, accesul la procedura de executare simplificata pentru actele notariale privind creante certe si exigibile, pastrarea in arhiva notariatului pentru lung timp a actelor, confidentialitate.


Caracterul necontencios al activitatii notariale separa esential activitatea desfasurata de notarii publici de activitatea instantelor judecatoresti. Activitatea necontencioasa desfasurata de notarul public cu competenta si impartialitate evita declansarea litigiilor si urmareste armonizarea intereselor partilor.

Ce atributii indeplineste un notar public?
Ce principii anima Activitatea Notariala?

  • Ce acte si proceduri indeplineste notarul public
  • Principiile activitatii notariale
  • Unde pot afla mai multe informatii?

Notarul public indeplineste anumite acte si proceduri juridice dintre care enumeram: redactarea la solicitarea părţilor a înscrisurilor cu conţinut juridic si autentificarea înscrisurilor, legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, procedura succesorală notarială (dezbaterea mostenirii), procedura divorţului, certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege, legalizarea specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, darea de dată certă înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea şi legalizarea traducerilor, alte acte si proceduri notariale, precum si acordarea de consultaţii juridice în materie notarială.


Principiile care ghideaza activitatea notarului public sunt:

  • principiul echidistantei si impartialitatii fata de solicitantii actului notarial
  • principiul adevarului, echitatii si bunei credinte a notarului
  • principiul legalitatii actului si procedurilor notariale
  • principiul confidentialitatii activitatii desfasurate de notarul public
  • principiul libertatii contractuale, circumscris doar ordinii pozitive de drept si bunelor moravuri

Pentru a afla mai multe informatii despre notarul public si activitatea notariala, va invitam sa parcurgeti si website-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), accesibil la adresa: www.uniuneanotarilor.ro

Pentru a accesa baza de date online a notarilor publici, constituita la nivel national, cuprinzand toti notarii publici din Romania, gestionata de Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), accesati acest link: baza de date UNNPR - notari publici