Camera Notarilor Publici Iasi ofera servicii destinate atat notarilor publici, cat si destinate altor persoane fizice si juridice

  • Apostilare Supralegalizare
  • Servicii privind Arhiva
  • Evidenta proceduri succesorale
  • Expertize Evaluare Imobile
  • Actualizare numar notari publici
  • Evidenta notari publici
  • Coordonare activitate notari stagiari
  • Pregatire profesionala notari publici
1
Pret: 59,50 lei TVA inclus pt fiecare document

Pret in regim de urgenta: 119 lei TVA inclus pt fiecare document

Descarca
  Cerere apostilare sau supralegalizare acte emise de notari publici 


Serviciul de Apostilare si Supralegalizare


Pentru valabilitatea în străinătate a unui act notarial este necesară apostilarea sau supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului (stampilei) de către Camera Notarilor Publici de care apartine notarul public care a intocmit actul respectiv.

Fac excepţie de la aplicarea apostilei sau supralegalizării actele notariale care urmează să fie folosite în State cu care România are încheiate tratate care conţin dispoziţii privind scutirea de legalizare sau de orice altă formalitate echivalentă pentru recunoaşterea reciprocă a valabilităţii acestor acte.

Activitatea de aplicare a apostilei sau a supralegalizării pe actele notariale se desfăşoară contra cost de către Camere, prin intermediul birourilor apostilă şi supralegalizare, birouri care funcţionează la sediul principal şi la sediile secundare ale Camerei.

Pentru mai multe detalii vizitati aici pagina dedicata Serviciului de Apostilare/Supralegalizare din cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi

Servicii privind gestionarea Arhivei Camerei


Camera Notarilor Publici, atat la sediul principal din Iasi, cat si la sediul secundar din Vaslui, detine arhivă proprie in care este conservata atât arhiva fostelor notariate de stat, cât şi arhiva birourilor notariale care si-au incetat activitatea si a caror arhiva a fost preluata de Camera.

Orice informaţii cu privire la actele notariale păstrate în arhiva Camerei Notarilor Publici se eliberează contra cost numai persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de părţi ale actului juridic, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifică un drept sau un interes legitim. Informaţii cu privire la existenţa testamentului se eliberează persoanelor interesate numai după decesul testatorului, dovedit cu certificatul de deces, cu excepţia cazurilor în care cererea este formulată de testator însuşi.

Persoanele interesate pot fi reprezentate în relaţia cu Camera de reprezentantul legal, de o persoană împuternicită prin procură autentică, ori de avocat în baza împuternicirii avocaţiale.

Pentru mai multe detalii vizitati aici pagina dedicata Serviciului de Arhiva din cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi

3
Taxa de eliberare a anexelor privind deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24): 11,9 lei TVA inclus

Descarca
  Cerere privind eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) 


Evidenta procedurilor succesorale / mostenirilor


La nivelul fiecărei Camere a Notarilor Publici, precum si la sediile secundare ale acestora se ţine Registrul de Evidenţă a Procedurilor Succesorale. În acest registru se înregistrează toate cererile de deschidere a procedurilor succesorale care se soluţionează de către notarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei.

Notarul public poate initia procedura succesorala, numai daca ii este prezentata Anexa 24 (Sesizare pentru Deschiderea Procedurii Succesorale), si numai după obţinerea certificatului eliberat de Cameră cu privire la verificarea Registrului de evidenţă a procedurilor succesorale, ţinut de aceasta, care atestă neînregistrarea cauzei la alt birou notarial.

Incepand cu data de 10 martie 2014 pentru defunctii cu ultimul domiciliu in municipiul Iasi si decedati incepand cu data de 01 ianuarie 2014, sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) se ridica contra cost de catre prezumtivii mostenitori exclusiv de la sediul central as Camerei Notarilor Publici Iasi.

Pentru mai multe detalii vizitati aici pagina dedicata Serviciului de Evidenta Succesiuni din cadrul Camerei Notarilor Publici Iasi

4
Taxa de eliberare a expertizei privind valorile orientative ale imobilelor: 73,78 lei TVA inclus

Este necesar a pezenta actele de proprietate asupra imobilului in original sau copie.


Expertize privind valorile orientative ale imobilelor la nivel judetean


Camera Notarilor Publici intocmeste in luna ianuarie a fiecarui an, in colaborare cu evaluatori autorizati ANEVAR, documentatii specifice privind valoarea orientativa a imobilelor de pe raza judetelor constituiente, pe categorii de imobile. Aceste expertize valorice orientative sunt supuse inregistrarii la Administratiile Financiare Judetene.

In calculul taxelor si onorariilor specifice activitatii notariale, notarii publici trebuie sa tina seama nu doar de valorile declarate de parti, dar si de valorile orintative ce rezulta din aceste expertize valorice. De asemenea, pe baza acestor expertize valorice orientative sunt calculate si taxele judecatoresti de timbru in cazul dosarelor care au ca obiect bunuri imobile.

Camera Notarilor Publici elibereaza contra cost la cererea persoanelor interesate, adrese privind valoarea orientativa a imobilelor, ce urmeaza a fi depuse la dosarul fiecarei cauze aflate pe rolul instatelor de judecata.

5

Actualizarea numarului de notari publici


Camera Notarilor Publici in fiecare an, propune Uniunii Nationale a Notarilor Publici di Romania, actualizarea numarului de notari publici care urmeaza a-si desfasura activitatea pe raza Curtii de Apel. In acest demers, Camera va avea în vedere criteriile prevăzute de Legea Notarilor Publici si a Activitatii Notariale nr 36/1995 actualizata, pentru actualizarea numărului de posturi.

Uniunea Notarilor Publici din Romania, pe baza propunerilor formulate de fiecare Camera a Notarilor Publici, elaboreaza si inainteaza catre Ministerul Justitiei propunerile de actualizare a numarului de notari publici.

Ministrul justiţiei va proceda, în primul trimestru al fiecărui an, pe baza propunerilor Uniunii, la emiterea ordinelor de actualizare a numarului de notari publici.

6

Evidenta notarilor publici


Camera Notarilor Publici monitorizeaza activitatea notarilor publici de pe raza Curtii de Apel si înregistreaza modificările intervenite în desfăşurarea activităţii acestora în Registrul National de Evidenta a Notarilor Publici (RNENP).

Camera desemnează în cazuri excepţionale, la cerere sau din oficiu, un notar public care să asigure funcţionarea unui alt birou de notar public al carui notar titular si-a suspendat temporar activitatea.

Asocierile si incetarea asocierilor intre notari publici au loc de asemenea doar sub controlul si cu autorizarea de catre Camera Notarilor Publici.

La încetarea activitatii unui birou de notar public, Camera Notarilor Publici are obligaţia de a ridica de îndată sigiliile, registrele şi arhiva biroului notarial. Registrele şi arhiva biroului notarial a carui activitate a incetat se vor prelua de către un alt notar public din circumscripţia aceleiaşi judecătorii. Daca pe raza judecatoriei respective nu mai functioneaza nici un alt notar public, se vor prelua de un notar public din circumscripţia aceleiaşi Camere. Sau vor fi preluate la sediul Camerei Notarilor Publici în cazul în care arhiva nu poate fi preluată de nici un alt notar public.

7

Coordonarea activitatii notarilor stagiari


Camera Notarilor Publici este implicata in organizarea examenelor-concurs de dobandire a calitatii de notar stagiar, si stabileşte birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari.

Camera va urmari in timp evolutia pregătirii teoretice şi practice a notarilor stagiari, in acest sens putand organiza cursuri de pregatire periodice.

8

Pregatirea teoretica si practica a notarilor publici


Camera Notarilor Publici organizeaza periodic sedinte de pregatire profesionala destinate notarilor publici in functie, in cadrul carora intr-un mediu armonios au loc dezbateri cu privire la modificari legislative incidente in domeniul notarial, sau analiza unor spete de practica notariala.

Acestea sunt complementare cursurilor de pregatire profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, in colaborare cu Institutul Notarial Roman, care sunt obligatorii pentru toti notarii in functie.

Prin functiile pe care le indeplineste, atat fata de birourile notariale, cat si fata de persoane din mediul privat si de afaceri, si fata de institutii ale statului, Camera Notarilor Publici reprezinta un element constituent important al realitatii sociale, economice si juridice.


Camera Notarilor Publici reprezinta un centru in jurul caruia graviteaza intreaga activitate a birourilor notariale, coordonand interactiunea birourilor notariale intre ele, si asigurand baza materiala, tehnologica si informationala pentru buna desfasurare a activitatii notariale.


In permanenta, Camera Notarilor Publici incearca sa creeze un cadru sigur si armonios, urmareste aplanarea eventualelor conflicte determinate de complexitatea activitatii notariale, si uneste intr-o constiinta comuna notarii publici de pe raza Curtii de Apel Iasi.